शान्तिनगर गाउँपालिकाले ल्यायो ४३ करोड ६७ लाख ११ हजारको बजेट

असार १२, २०८१


आषाढ ११, दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४३ करोड ६७ लाख ११ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा कुमारी बुढाथोकी केसीले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१\०८२ का लागि उक्त बजेट बिनियोजन गरेकी हुन् । आज १६ औँ गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को लागि संघिय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय हस्तान्त्रण अन्तर्गत समानिकरण अनुदान तर्फ ९ करोड ९३ लाख, शसर्त अनुदान रु.१७ करोड ७१ लाख ४३ हजार, राजश्व बाडफाड वापत रु. ९ करोड ३३ लाख र समपुरक अनुदान रु. १ करोड ३५ लाख गरि जम्मा रु. ३८ करोड ३२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानिकरण अनुदान रु. ६६ लाख १५ हजार, शसर्त अनुदान रु. ९१ लाख ५० हजार, राजश्व बाडफाड वापत रु. ३६ लाख २१ हजार, विशेष अनुदान रु. २० लाख र समपुरक अनुदान रु. ७० लाख गरि जम्मा रु. २ करोड ८३ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी र चालू वर्षको अन्त्यमा बचत हुन जाने बैंक मौज्दात समेत गरि रु. २ करोड ५० लाख ८२ हजार गरी गाउँपालिकाको कुल जम्मा बजेट रु. ४३ करोड ६७ लाख ११ हजार आम्दानीमा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ ।